Användarvillkor och Copyrightinformation

Genom att använda denna webbplats godtar du dessa villkor.

Materialet på denna webbplats tillhör Hagaby Villaägareförening. Informationen får inte, helt eller delvis, kopieras eller återges utan tillstånd från Hagaby Villaägareförening.

Materialet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och obehörig användning är inte tillåten. Hagaby Villaägareförening förbehåller sig äganderätt, förfoganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen.

Hagaby Villaägareförening tillhandahåller informationen i god tro och strävar efter att tillse att informationen på webbplatsen är korrekt, men lämnar ingen utfästelse om informationens innehåll i övrigt. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Hagaby Villaägareförening ställa krav på ersättning till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på denna webbplats.

Hagaby Villaägareförening kan inte hållas ansvarig för att funktionen på webbplatsen är felfri och ständigt tillgänglig.

Hagaby Villaägareförening förbehåller sig rätten att utan särskilt meddelande ändra och uppdatera dessa villkor.