Välkommen till Hagaby Villaägareförening

Hagaby är en stadsdel på norr i Örebro. Området utgörs av villa- och radhuskvarter och begränsas i norr av motorvägen E18/E20, i söder av Holmens industriområde, i väster av vattendraget Lillån och i öster av Östra Bangatan och Ringstorp. Hagaby ligger ett stenkast från vattentornet Svampen och korsas av järnvägen som sträcker sig norrut från Örebro.

Hagaby Villaägareförening är en ideell sammanslutning av hushåll belägna i detta område. Föreningens rötter härstammar från år 1922 då Hagaby Nya Koloniförening registrerades. Då som nu är föreningens uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i egenskap av villaägare i Hagaby. Föreningen bevakar och agerar i frågor rörande infrastruktur och säkerhet inom Hagabyområdet och dess omedelbara närhet, men också att verka för trivsel och god grannsämja.

Om du bor i Hagaby ska du självfallet se till att vara medlem. Som medlem ser vi gärna att du hör av dig med synpunkter eller idéer på vilka frågor vi ska jobba med för att göra Hagaby till ett ännu bättre villaområde att bo och trivas i.

Årsavgiften är 100:- och avser hela hushållet. Några argument till varför du ska vara medlem samt även instruktioner hur man blir medlem hittar du under fliken Bli medlem.

Aktuellt

Loppis i Hagaby

Lägg in detta i era kalendrar:

Lördag 24 augusti 2024 kl 10-14 planeras återigen kvartersloppis i Hagaby. Detta arrangeras helt fristående av engagerade Hagabybor, men Hagaby Villaägareförening ser positivt på allt som höjer trivsel och grannsämja i området och stödjer givetvis detta arrangemang. Information till Hagabyborna har delats ut i brevlådorna och information till allmänheten kommer att annonseras i sociala medier.

Informationen uppdaterad 2024-07-16


Hagaby Villaägareförening 100år!

Under 2022 firade Hagaby Villaägareförening 100-årsjubileum. Vi har i samband med detta tagit fram en jubileumsskrift för att uppmärksamma föreningens första hundraårsperiod.

Informationen uppdaterad 2022-07-10
Medlemssidorna uppdaterade»

Informationen uppdaterad 2024-05-23I Hagaby håller vi hastigheten!»

Tänk på att hålla hastighetsgränsen i Hagaby. Det går ibland lite för fort och vi behöver hjälpas åt för att inte någon ska komma till skada. Tack på förhand!

Informationen uppdaterad 2021-10-03


Planprogram för Holmen och närliggande områden

7 maj - 30 september 2020 fanns chansen att komma med synpunkter på Örebro Kommuns förslag till planprogram för framtida utveckling av Holmen. Även närliggande områden, såsom Hagaby, Terminalområdet och Svampen är berörda av förslaget. Mer information finns på:

https://www.orebro.se/holmen

Hagaby Villaägareförening har gått igenom förslaget och lämnat synpunkter från föreningens horisont baserat på medlemshushållens påverkan i Hagaby, både kring det som är positivt i förslaget men även där det eventuellt finns utrymme till förbättring.

Informationen uppdaterad 2020-10-02

Vad tycker de politiska partierna?

Hagaby Villaägareförening har protesterat mot planerna i Örebro Kommuns översiktsplan att reservera mark för att anlägga en ny järnväg för godsändamål genom Örebro. Några exempel på våra synpunkter framgår i stycket nedan. Eftersom denna nya godsjärnväg föreslås dras längs E18/E20 genom Örebro påverkas bl.a. Hagaby negativt. Inför valet hösten 2018 önskade vi få svar från de olika politiska partierna gällande deras åsikt i frågan.

Se svaren på: https://www.kandulova.se/fragor/5127

Informationen uppdaterad 2018-09-05

Hagaby Villaägareförenings synpunkter gällande Örebro Kommuns förslag att anlägga ny godsjärnväg genom Örebro:


Inlämnade synpunkter 19 januari 2018


Debattartikel i NA 27 mars 2017»


Artikel i ETC Örebro 28 april 2017


Inslag i SVT 25 april 2017


Inslag i SVT 28 april 2017


Informationen uppdaterad 2018-01-19

Grannsamverkan

I Hagaby hjälper vi varandra genom att samverka mot brott. Ditt hushåll är väl med?

Läs mer under fliken Aktuella frågor.

Synpunkter/Felanmälan»

Du kan framföra synpunkter och felanmälan till Örebro Kommun på ett enkelt sätt via: http://www.orebro.se/2927.html

Informationen uppdaterad 2014-06-10

I Hagaby håller vi hastigheten!»

Vi måste alla hjälpas åt att hålla hastighetsgränsen i Hagaby. Därför lanserar vi en kampanj i ett försök att förbättra situationen.

Informationen uppdaterad 2013-08-23