Fakta om Hagaby Villaägareförening

Allmän information

Hagaby Villaägareförening är en parti­politiskt obunden samman­slutning av villaägare i Hagaby, Örebro. Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i egenskap av villaägare i Hagaby. Föreningen bevakar och agerar i frågor rörande infrastruktur och säkerhet inom Hagabyområdet och i dess omedelbara närhet samt verkar också för trivsel och god grannsämja.

Hagaby Villaägareförening är inte ansluten till någon riksorganisation, exempelvis Villaägarna eller Egnahemsägarna. Styrelsen gjorde en utredning 2006/2007 och lämnade en rekommendation till årsmötet 2007 som röstade för att Hagaby Villaägareförening skulle fortsätta vara obunden. Vi ser gärna valfrihet för den enskilde medlemmen och uppmanar de som så önskar att teckna individuella medlemskap i det förbund som passar den enskilde medlemmens syfte och önskemål bäst. Om medlemmarnas gemensamma önskemål skulle ändras i framtiden finns dock utrymme i föreningens stadgar för att i så fall besluta om inträde i ett läns- eller riksförbund.

Hagaby Villaägareförenings organisationsnummer är 802441-0824. Vårt Plusgirokonto är 441017-1.

Historik

Hagaby Villaägareförenings rötter härstammar från år 1922 då Hagaby Nya Koloniförening registrerades. Föreningen har alltså funnits i över 100 års tid. Inledningsvis var det frågor kring gatornas iordningsställande, vatten, avlopp, belysning etc som stod på agendan. Andra stora frågor var bussförbindelser, bränsle och sophämtning. Inför föreningens 50-årsjubileum år 1972 sammanställdes en återblick över de första 50 årens verksamhet. Du kan läsa den intressanta återblicken via länken nedan.

 Adobe Acrobat dokument 90 kB)

 Adobe Acrobat dokument 17,5 MB)

För att uppmärksamma Hagaby Villaägareförenings 100 årsjubileum 2022 togs en skrift fram för att dels fira föreningens första hundra år, dels se Hagaby i ett historiskt perspektiv samt ge en sammanfattning och återblick över åren 1922-2022. Du kan läsa jubileumsskriften via länken nedan.

Stadgar

Föreningens stadgar reviderades senast under åren 2005/2006. Du kan läsa stadgarna via länken nedan.

 Adobe Acrobat dokument 100 kB)

Styrelse

Styrelsen 2024/2025 består av:

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Anders Stenmark

Markku Ruonakangas

Torbjörn Roos

Curt Ljungblom

Du kan kontakta styrelsen via e-post: styrelsen@hagabyvillaagareforening.se

Valberedning

Valberedningen 2024/2025 består av:

Margareta Öberg

Bernt Lernhage

Du kan kontakta valberedningen via e-post: valberedning@hagabyvillaagareforening.se

Revisorer

Revisorer 2024/2025 är:

Christina Ljusberg

Birger Axelsson

Du kan kontakta revisorerna via e-post: revisor@hagabyvillaagareforening.se

Hemsida

Användarvillkoren för hemsidan hittar du här. Du är välkommen med synpunkter, kommentarer och tips på material eller förändringar avseende denna hemsida via e-post: webmaster@hagabyvillaagareforening.se